Servikal anterior-posterior cerrahi, boyun bölgesindeki omurların ön ve arka tarafından yapılan bir cerrahi işlemdir. Bu işlem, boyun omurlarında meydana gelen hasar, kırık, tümör veya disk problemleri gibi nedenlerden dolayı sinir basısını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için uygulanır.

Servikal anterior-posterior cerrahi, iki aşamalı bir işlemdir. İlk olarak, hastanın boyun bölgesindeki omurlara erişmek için önden bir yaklaşım yapılır. Bu işlemde, boyun bölgesine yapılan kesiden geçerek öne doğru açılır ve önden yaklaşılarak omurilik ve sinirleri görünür hale getirilir.

Daha sonra, servikal posterior cerrahi işlemi yapılır. Bu işlem, omuriliğin arkasından ve kaslardan geçerek gerçekleştirilir ve omurların arka kısmında yer alan hasarlı doku veya diskler çıkarılır. Omurların arka tarafına erişim, boyun kaslarının gevşetilmesi ve omuriliğin çevresindeki dokuların çıkarılması gerektiğinden daha zordur.

Servikal anterior-posterior cerrahi, boyun bölgesindeki ciddi problemler için uygulanabilir. Bu işlem, disk herniasyonu, spinal stenoz, omur kırıkları, tümörler gibi durumların tedavisinde kullanılabilir. Ancak, her cerrahi işlem gibi, servikal anterior-posterior cerrahi de bazı riskler taşır. Bu riskler arasında enfeksiyon, kanama, sinir hasarı ve omurilik yaralanması gibi sorunlar bulunabilir.

 

Ameliyat sonrası, hastalar genellikle birkaç gün hastanede kalır ve daha sonra evde dinlenerek iyileşme sürecine devam ederler. İyileşme süreci, hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir ve fizik tedavi veya rehabilitasyon gerekebilir.