Periferik sinir cerrahisi, periferik sinir sistemindeki rahatsızlıkların tedavi edilmesinde kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Periferik sinirler, vücudun dış kısmındaki organlara ve kaslara sinyal gönderen sinirlerdir. Karpal tünel sendromu ve kübital tünel sendromu, bu sinirlerin sıkışması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklardır.

Karpal tünel sendromu, el bileğinin iç kısmında yer alan karpal tünelin daralması sonucu oluşan bir durumdur. Bu daralma, median sinirin sıkışmasına ve el ve bilek ağrısı, uyuşma ve güçsüzlük gibi semptomlara neden olabilir. Kübital tünel sendromu ise, dirseğin iç kısmında yer alan kübital tünelin daralması sonucu oluşur. Bu daralma, kübital sinirin sıkışmasına ve el ve kol ağrısı, uyuşma ve güçsüzlük gibi semptomlara neden olabilir.

Periferik sinir cerrahisi, karpal tünel sendromu ve kübital tünel sendromu gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu cerrahi işlemler, sinirin sıkıştığı bölgedeki basıncı azaltarak sinirin işlevini geri kazandırmayı amaçlar.

Karpal tünel sendromu için cerrahi işlem, karpal tünelin açılması ile gerçekleştirilir. Bu işlem, bir kesi ile karpal tünelin üzerindeki basıncı azaltmak için yapılan bir girişimdir. Kübital tünel sendromu için cerrahi işlem ise, kübital tünelin açılması ile gerçekleştirilir. Bu işlem, kübital sinirin sıkıştığı bölgedeki basıncı azaltmak için yapılan bir girişimdir.

 

Periferik sinir cerrahisi, genellikle lokal anestezi altında yapılır ve çoğu zaman aynı gün taburcu olunabilir. İyileşme süreci, hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir ve fizik tedavi veya rehabilitasyon gerekebilir. Ancak, cerrahi müdahale sonrası genellikle iyileşme görülür ve semptomlar azalır veya tamamen ortadan kalkar.